Tomtkarta_small.gif Tomt - och byggfakta


Tomtarea: Minst 1200 kvm
Byggrätt:

Största tillåtna byggnadsarea per tomt är 16 % av tomtens yta på det Södra området och 20% av tomtens yta på det Norra området.

Gemensamt för samtliga områdena är att huvudbyggnaden ej får vara större än 170 kvm (byggnadens yta på marken). Detaljplanerna tillåter 2 våningar inkl. eventuell sutterängvåning.
Vissa tomter tillåter 2 våningar + sutterängvåning där det så är lämpligt.
Handelsområde 7323 m2
Byggnadsarea 500 m2 + ev. sutterängplan.

Vatten & Avlopp: Kommunalt
Övrigt: Vägar, VA och el är framdragen till tomtgräns.
 

Kontakta oss gärna via idrefjalltomter@gmail.com eller telefon för ytterligare
information eller visning. Tel. 070-302 63 45.mp3 dinle

korkunç resimler

eskisehir

sinema